ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวาง และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศ: 
9 มกราคม 2019
ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวาง และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง