ประกาศรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ: 
24 พฤศจิกายน 2016

ประกาศรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙

 

ประเภทที่ ๑ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙

๑)      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

๒)      บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

๓)      บริษัท เค เอส พี อุปกรณ์การเกษตร จำกัด

๔)      บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

๕)      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

๖)      บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

๗)      บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

๘)      บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (central group)

๙)      บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

๑๐)  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

๑๑)  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

๑๒)  บริษัท จีเอฟพีที  นิชิเร  (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประเภทที่ ๒ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๙

๑)      บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

๒)      บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

๓)      บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

๔)      บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

๕)      บริษัท โชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

๖)      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

๗)      บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน)

๘)      บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

๙)      บริษัท สยามนิชชิน จำกัด

๑๐)  บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

๑๑)  บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด

๑๒)  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

๑๓)  บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด

๑๔)  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

๑๕)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

๑๖)  บริษัท วู้ดเวอร์อังสุธน จำกัด

๑๗)  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่: 
ทั่วไป