ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงของคนพิการในรายการชุมทางดาวทอง

วันที่ประกาศ: 
23 มกราคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง