ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยการจัดตั้งศุนย์บริการคนพิการทั่วไป และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ในโรงพยาบาล

วันที่ประกาศ: 
25 กุมภาพันธ์ 2019
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง