ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For Empowerment of Persons with Disabilities) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -

วันที่ประกาศ: 
22 มีนาคม 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (Call Center Fund For Empowerment of Persons with Disabilities) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง