ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
5 มกราคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง