ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
7 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: