ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร(รองอธิบดี)และห้องเลขานุการกรม ด้วยวิธี e-bidding ภายในวงเงิน 4,500,000 บาท

วันที่ประกาศ: 
25 มกราคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: