ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกาาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลลิฟท์สำนักงานเของ พก. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
27 ตุลาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลลิฟท์สำนักงานของ พก. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง