ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
9 มกราคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
หมวดหมู่: 
สมัครงาน