ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2559

วันที่ประกาศ: 
28 ตุลาคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2559
หมวดหมู่: 
สมัครงาน