ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
3 พฤศจิกายน 2016
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: