ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งวิชาการเผยแพร่

วันที่ประกาศ: 
4 มิถุนายน 2018
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งวิชาการเผยแพร่ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน