ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
13 พฤศจิกายน 2017


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 436 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง