ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมาบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8375 กทม. กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
16 พฤศจิกายน 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - 8375 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง