ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม 1 แห่ง

วันที่ประกาศ: 
26 มกราคม 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม 1 แห่ง (ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง