ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนึ่ผูกพัน

วันที่ประกาศ: 
29 พฤศจิกายน 2016
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวรจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนึ้ผูกพัน
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง