ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ประกาศ: 
8 พฤศจิกายน 2016


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง