ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ ประจำปี งบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 
26 กันยายน 2018
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: