ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 กทม.

วันที่ประกาศ: 
27 ตุลาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮต - 7596 กทม.
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง