ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
25 ตุลาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮง - 9004 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง