ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี)

วันที่ประกาศ: 
25 ธันวาคม 2018
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: