ประกาศกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ: 
7 พฤศจิกายน 2018
ประกาศกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง