ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 3

วันที่ประกาศ: 
28 มีนาคม 2018
สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 14 อัตรา ดังนี้
  • สำนักงานสรรพากรภาค 3 จำนวน 8 อัตรา
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23  จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25  จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27  จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 23 เมษายน 2561
สอบถามรายละเอียดโทร  0 2281 0051-2 ต่อ 105-6, 0 2281 5587
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: