ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โคงการปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
15 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: