ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ประกาศ: 
30 พฤษภาคม 2018
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง