จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน 12 คัน

วันที่ประกาศ: 
12 กันยายน 2017
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน 12 คัน
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง