จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์โรงงานปี ผ่านทางหนังสือพิมพ์

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์โรงงานปี ผ่านทางหนังสือพิมพ์
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง