จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
23 มีนาคม 2017
จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง