จ้างจัดงาน ประชาสัมพันธ์และเปิดใช้งานห้องน้ำต้นแบบสวนลุมพินี

วันที่ประกาศ: 
7 เมษายน 2017
จ้างจัดงาน ประชาสัมพันธ์และเปิดใช้งานห้องน้ำต้นแบบสวนลุมพินี
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง