ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงส่วนภูมิภาคในการวางแผนการตรวจสอบปี58

วันที่ประกาศ: 
14 สิงหาคม 2014
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
หน่วยตรวจสอบภายใน พก.