ขอส่งสำเนาคำสั่ง พก. ที่ 101/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม. พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในกรมฯ และคำสั่ง พก. ที่ 73-75/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ประกาศ: 
18 มีนาคม 2015
ขอส่งสำเนาคำสั่ง พก.  ที่ 101/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม. พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในกรมฯ  และคำสั่ง พก. ที่ 73-75/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: