การเลือกคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
10 พฤศจิกายน 2016
การเลือกคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป