การปรับระดับชั้นงาน และการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ

วันที่ประกาศ: 
8 มีนาคม 2017
การปรับระดับชั้นงาน และการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป