การจัดซื้อครุภัณฑ์ของส่วนกลางจากเงินงบลงทุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ: 
27 มีนาคม 2017
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของส่วนกลางจากเงินงบลงทุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง