การจัดจ้างทำถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพสำหรับคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
30 มีนาคม 2017
การจัดจ้างทำถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพสำรับคนพิการ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง