กรมศุลกากรประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ประเภทความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)

วันที่ประกาศ: 
30 พฤษภาคม 2017
กรมศุลกากรรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ประเภทความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน