ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
กรณีจ้างคนพิการไม่ครบ 1 ปี 09/18/2014 - 13:10
siripun
ตอบแล้ว
เงินอุดหนุนการศึกษาคนพิการ ทำไมได้ช้าจังครับ 09/10/2014 - 20:55
Tan
ตอบแล้ว
สิทธิคนพิการหายไปเมื่อมีประกันสังคม 08/11/2014 - 23:52
นัท
ยังไม่ตอบ
อยากทราบเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนคนพิการค่ะ 07/27/2014 - 14:51
kanla
ยังไม่ตอบ
กรณีให้สัมปทานจำหน่ายสินค้าแก่คนพิการ แต่ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร 07/21/2014 - 16:07
ปูนา
ตอบแล้ว
ขอทราบเอียดเกี่ยวกับการบริการผู้ช่วยคนพิการ 07/04/2014 - 09:25
สรศักดิ์ รุณดิษฐ์
ตอบแล้ว
บัตรประจำตัวคนพิการ 06/16/2014 - 11:07
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
บัตรประจำตัวคนพิการ 06/12/2014 - 10:53
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
บัตรประจำตัวผู้พิการ 06/11/2014 - 16:54
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
บัตรประจำตัวคนพิการ 06/10/2014 - 20:51
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
การนำส่งกิงทุนทดแทนและประกันสังคม 06/05/2014 - 13:23
ปัทมา ฑิพย์โอสถ
ตอบแล้ว
รูปแบบการว่าจ้างคนพิการ 06/05/2014 - 13:19
ปัทมา ฑิพย์โอสถ
ตอบแล้ว
กฏหมายให้รับคนพิการ 06/04/2014 - 10:48
พร
ตอบแล้ว
บัตรประจำตัวคนพิการ 05/30/2014 - 13:12
นันท์นภัส
ตอบแล้ว
สอบถามเรื่องผู้ค้ำประกัน(เงินกู้คนพิการ) 04/28/2014 - 21:18
สตางค์
ตอบแล้ว
กรณีจะเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้าง ติดต่อแจ้งเปลี่ยนได้ที่ไหนบ้าง 02/05/2014 - 22:00
noke
ตอบแล้ว
สิทธิของผู้พิการแตกต่างจากต่างประเทศอย่างไร 01/31/2014 - 11:15
เขื่อนเพชร
ยังไม่ตอบ
ผู้ดูแลคนพิการ 01/29/2014 - 13:29
ธรรมวิทย์
ตอบแล้ว
ขอใช้สิทธิ พรก.ฉบับที่ ๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ได้ หรือ ไม่ 01/23/2014 - 16:47
เดี่ยว
ตอบแล้ว
สำนักงานยังเปิดทำการปกติหรือเปล่าคะเพราะโทรติดต่อไม่ได้ค่ะ 01/21/2014 - 15:30
พรรณภา
ตอบแล้ว

Pages