เพิ่มชื่อผู้ดูแลผู้พิการ

เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินโดยตรง (ผู้ดูแลที่อาศรัยอยู่ด้วยกันไม่มีรายได้) และเดินทางกลับพาไปหาหมอเป็นครั้งคราว แต่อาศรัยอยู่คนละจังหวัดเนื่องจากต้องมาทำงานและไม่ได้มีทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถเพิ่มชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการได้หรือไม่ เพื่อใช้ที่จะสิทธิ์ลดหย่อนภาษี