ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการต้องทำยังไงบ้างครับ(ผู้ดูแลเสียชีวิตและเอกสารใบตายไม่มี)

ผู้พิการบัตรหมดอายุ และต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลหลังบัตร เพราะเสียชีวิต(เอกสารใบมรณบัตรไม่มี/ทะเบียนบ้านไม่มี/บัตรประชาชนไม่มี) ต้องทำยังไงต่อครับ