ลงทะเบียนกู้เงินผ่านระบบออนไลน์แล้ว นานแค่ไหน เจ้าหน้าที่ถึงจะติดต่อกลับมา

สอบถามเรื่องการกู้ยืมเงิน กองทุนฯ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ผ่านทางระบบออนไลน์ แล้ว อยากทราบว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน นับจากวันที่ลงทะเบียน ครับ ยื่นกู้รอบที่ 2 ครับ รอบแรก ชำระคืนเรียบร้อยแล้วครับ อยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ครับ