วีดิทัศน์งานวันคนพิการสากลปี2557

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็มได้ที่ ---> http://youtu.be/Ga1H31im7yM