รายชื่อหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557

ประเภทบริการ: 
รายชื่อหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.