ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ประเภทบริการ: 
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.