ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

ประเภทบริการ: 
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน "สำหรับคนพิการและคนทุกวัย"
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.