ข้อมูลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปี 2557"

ประเภทบริการ: 
ข้อมูลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปี 2557"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 56 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย. 56 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์  ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.
เอกสารประกอบ: