สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางบุญสิตา กันพูล
สถานที่ตั้ง:  751 หมู่ที่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 045-315-319
เบอร์โทรสาร:  -
E-mail หน่วยงาน:  ubonhpd@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
สถานที่ตั้ง: 
78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเร็ด จ.นนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 
02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 
02-583-2196
E-mail หน่วยงาน: 
banrajawadee@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
สถานที่ตั้ง: 
78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเร็ด จ.นนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 
02-583-426, 089-816-1061
เบอร์โทรสาร: 
02-583-4246
E-mail หน่วยงาน: 
rachawadeeying@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
สถานที่ตั้ง: 
105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์: 
038-241-7412
เบอร์โทรสาร: 
038-240-137
E-mail หน่วยงาน: 
karunywet@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสุพิชา มานะนิติธรรม
สถานที่ตั้ง: 
133 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 
02-577-2898 ต่อ 101
เบอร์โทรสาร: 
02-904-7348
E-mail หน่วยงาน: 
halfwayhouseforwomen@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางวัชราพร ธวัชวะชุม
สถานที่ตั้ง: 
เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 
02-583-6815
เบอร์โทรสาร: 
02-583-4000
E-mail หน่วยงาน: 
fuengfah@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นายโกศล เรืองสว่าง
สถานที่ตั้ง: 
106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์: 
081-378-0083, 032-735-0413
เบอร์โทรสาร: 
036-791-643
E-mail หน่วยงาน: 
rachaburihome@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
สถานที่ตั้ง: 
78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 
02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 081-905-2680
เบอร์โทรสาร: 
02-583-7999 ต่อ 115
E-mail หน่วยงาน: 
bpkhome@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร
สถานที่ตั้ง: 
70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์: 
033-599-557-8
เบอร์โทรสาร: 
033-599-558
E-mail หน่วยงาน: 
bpkhome@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
สถานที่ตั้ง: 
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 
02-462-5232, 02-818-5161, 084-700-0559
เบอร์โทรสาร: 
084-700-0559
E-mail หน่วยงาน: 
baanphrapradaeng@dep.go.th

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางจิตรา เตมีศรีสุข
สถานที่ตั้ง: 
130 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 
02-577-1864
เบอร์โทรสาร: 
02-577-2254
E-mail หน่วยงาน: 
halfwayhomeformen@dep.go.th