เงินผู้พิการ ว่าจะเข้า 8 กันยายน 2566 นี้วันที่12แล้วยังไม่เข้าเลย สรุปเขาโอนวันไหนครับ