บัตรผู้พิการหมดอายุแล้ว ไปต่ออายุใหม่ได้ไหม

ในกรณีบัตรผู้พิการหมดอายุแล้ว (เลยวันหมดอายุ) สามารถไปยื่นเอกสารต่ออายุบัตรผู้พิการได้ไหม หรือต้องไปพบแพทย์เพื่อประเมินใหม่ ขอขอบคุณ :)