สถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2561 รายไตรมาส 2

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เมษายน-มิถุนายน)
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล